informácie
kontakty
práce
2003
_Ako zo škatulky

Projekt rodinného domu s výhľadom na mesto. Kvalitatívna hodnota parcely vo svahu sa premieta do funkčného členenia. Výhľad je umožnený v maximálnej možnej miere zo všetkých priestorov. Architektúra je charakterizovaná otvorenosťou. Veľké presklené plochy, vzdušné a vzájomne previazané priestory vytvárajú celkový design objektu. Návrh novostavby, projekčné práce.

autori_FBRC_Vraťo Hudec
2006
_Vila Libeř

Štúdia viacgeneračnej rodinnej vily vo vidieckom prostredí neďaleko Prahy.

autor_Vraťo Hudec
2006
_Bratislava Kraňany

Architektonická štúdia využitia podkrovia bytového domu z povojnového obdobia. Členenie podkrovia reflektuje na dispozičné členenie nižších podlaží, v niektorých prípadoch nadväzuje na nižšie podlažie a vytvára viacúrovňové byty. Celkový architektonický výraz nadstavby nadväzuje na členenie fasády, zároveň jednoducho rozohráva hmotu pomocou vikierov a terás.

autor_Vraťo Hudec
2007
_Libeř

Revitalizácia vidieckeho statku v obci Libeř pri Prahe. Architektonický návrh rekonštrukcie jestvujúcich objektov na účely príležitostného bývania. Spolu s návrhom využitia objektov boli riešené aj základné väzby na blízke okolie statku a jeho záhradu.

autor_Vraťo Hudec
2008
_Pankrác

Bytový dom na Pankráci v Prahe. Novostavba bytového domu sa nachádza v jestvujúcej zástavbe sídliska z 80-tých rokov. Vypĺňa voľný priestor v urbánnej štruktúre, do prostredia vnáša jednoduchou hrou farieb výrazný oživujúci prvok. Samotná architektúra objektu je čistá, funkčná, veľkosti a vybavenie bytových jednotiek sa prispôsobujú demografickej skladbe obyvateľov a potenciálnej klientele v danej lokalite.

autor_ABI_Vraťo Hudec
2008
_Rytířska

Návrh kasína v historickej časti Prahy, design atypického nábytku, koncepcia vizuálnej stránky interiéru. Design sa opiera o históriu lokality, ťaží z nej tvary a motívy použité v návrhu. Je pozlátkom modernej jednoduchej funkčnej dispozície, reflektujúcej na požiadavky investora.

autor_ABI_Vraťo Hudec
2012
_Knižnica centrum Buková

Adaptácia objektu na tému rozšírenie knižnice školiaceho strediska v Bukové u Příbramě. Areál je z časti rekonštrukciou jestvujúcich historických budov, z časti je tvorený dostavbou budovy školiaceho centra a ubytovania. Hmotu knižnice a zázemia tvorí vostavba drevostavby do jestvujúcej hospodárskej budovy, ktorá vo vnútri objektu vytvára prechodné podlubie a relaxačný priestor. Komunikačné priestory voľne naväzujú na priestory v susedných objektoch areálu adaptovaných na krátkodobé ubytovanie. Interiéry tvoria moderný minimalistický design vnútri pôvodnej architektúry. Je jednoduchý, zbavený od zbytočného dekóru, tvoriaci čisté nerušivé prostredie pre relaxáciu, meditáciu a vnútorný rozvoj osobnosti. Designu je podriadený taktiež výber materiálov v ich prvotnej čistej forme ako je drevo, oceľ, sklo, kameň a betón. Architektonický návrh, projekt na stavebné povolenie.

autori_Vraťo Hudec_Karol Kletečka